страница-банер

Мелење

Брусење на запчаници

Спирално мелење запченик

Брусење на конец

ОД Мелење

Површинско мелење

Цилиндрично мелење

брусење на запченик со спирален наклон

Хобинг

Спирален агол 45° Спирален запчаник

Лева или десна спирална запчаница

Хобинг на тркала на црви

Hobbing Spline вратило

Мелење

Мелење на запчаници со директно откос

Спирално глодање на запчаници

Мелење на запченик со хипооид

Мелење со хипооидна опрема

Мелење на запчаници на круна

Мелење на тркала со круна

Мелење на вратило на црви

304 челик за дамки директно глодање со запчеста опрема

истиснување црв вратило

Broaching /Обликување

Broaching One Gear Spur Gear Plus Helical Gear

Внатрешно обликување на опрема

Внатрешна опрема

Броучирање на внатрешната шипка

Скијање

Внатрешна опрема за скијање

спирален пренос моќ скијање

моќно скијање за куќиште на запчаник со спирален прстен

Ковањето

Ролна ковање

Модул фалсификување

Видеа за тестирање на менувачот

Тест за истегнување на хипоидната опрема

Спирален заоблен запчаник за враќање и тест за парење

Тест за точност на Sun Gear

Тест за парење на опрема за црви

Тест за точност на внатрешен менувач

Инспекција на магнетни честички

тест за поврзување за преклопување на запчеста опрема

тестирање на истекот на површината

Испитување на истекот на вратилото на сплајн

Видеа од термичка обработка

Високофреквентно гасење

Нитридирање на запчаници

Карбуражирање на вакуумска опрема